Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՁԶ. ԹԱԳԱՒՈՐ ԵՒ ԽԱԶՆԱԴԱՐ
(24 ag=46 F)

Թագաւոր մի յիւր խազինանհազար ակն ունէր պատուական եւ մէկն առաւելպատուական էր։ Եւ ունէր միամիտ խազնադար մի. եւ օրմի խազնադարն զայն ակն փոխեց եւ թագաւորն եկեալտեսանել զակներն եւ ետես, որ մէկ ակն փոխած էր. եւզխազինադարն բազում ժամանակ չարչարեաց եւ խոստո՛չ եկաւ. եւ չեր ղիմիչ առնել. որ սպաննէր. եւ ոչզակին թարկն տալ կարէր. եւ իմաստասէր մի ասաց. եսառնում զակն. եւ տարաւ յանգէտ մարդոյ մօտ զնդանձգեց. եւ հարցաւ անգէտն զպատճառն. եւ ասաց. եւ նաասաց, թէ քարին համար ինչու զնդան ես մտել. եւձանձրացաւ եւ ետ զակն [թագաւորն]։