Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  ՄԿԹ. ԿԱՏԱՐԵԱԼ ԻՄԱՍՏՈՒՆ

(110 2 D)

Այլ ոմն իմաստասէր գրեաց, թէ նայ է կատարեալ իմաստուն, որ ոչ մոռանայ զմահն եւ զդատաստանն Աստուծոյ։