Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԳ. ԱՅՐ ԿԻԼԻԿ ԵՒ ԿԻՆ ԿԻԼԻՔ
(83 V=81 I)

Այր մի ըռամիկ, որ կոչէրԿիլիկ. եւ կին նորա կոչէր Կիլիք. եւ ասէ. ո՞վ այր դու, չար կարի շատ հասուցեր յանուանէ իմէ:

Ցուցանէ առակս, թէ յաւրնահագին ասելոց է ընդ մեզ Աստուած, թէ` ո՞վ եղկելիք, կարի շատ հեռացաք յինէն եւ թողիք զաւրէնս իմ եւզկամս եւ գնացիք հետս սատանայի։