Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԼԴ. ՍԱՏԱՆԱՅ ԵՒ ԳԱԲՐԻԷԼ
(62 F)

Յորժամ անկաւ սատանայյերկնից եւ մնաց թագն գլուխն եւ էկեալ Գաբրիէլխաբեաց զսատանայ եւ ասաց. էջ յատակս ծովուն եւ ձուկմի կայ ծովն եւ բերան նորա ծաղիկ մի կայ, առ եւկեր եւ այլ քո տեղն պիտի փոխիս. եւ էդիր սատանայզթագն յեզր ծովուն եւ իջաւ ծովն. եւ առեալզթաքն Գաբրիէլ եւ փախեաւ յերկինքն. եւ հասեալսատայէլի հետեւ էխած զոտիցն լերբանքն եւ անկաւ 'իվայր. եւ ասաց Գաբրիէլ զՀայր մեր, որ յերկինքն. եւանկաւ սատանայ եւ մնաց լերբնուցն միսն բերաննսատանայի. եւ այն է պատճառ, որ մարդոյն լերբանքն խոռէ։