Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԾ. ՊԱՐԿԵՇՏՈՒԹԻՒՆ ԱՌԻՒԾՈՒ
(90 2 D)

Դարձեալ ասեն, թէ առիւծնյորժամ միանգամ կուշտ ուտէ, Գ. օր պահք կենայանսուաղ. զի իմաստուն է բնութեամբ եւ պարկեշտ քանզամենայն մարդիկք, որ յօրն . Գ. անգամ կամ . Դ. անգամուտեն, յագին եւ խճողեն զորովայնն, մինչեւթուխմ"յ լինին եւ գարշահոտութիւն ընդ բերաննգայ` եւ լինի դժոխք։