Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԺԷ. ԿԻՆ ՈՐ ՁԳԷ ԶՔԱՀԱՆԱՅ Ի ԿԱՐԳԷՆ
(27 F)

Գրած է, թէ կին որ զքահանայ'ի կարգէն ձգէ, յորժամ մեռնի եւ գերեզման դնեն, նայ պիտի գերեզմանն էրեսք վայր դառնայ. եւփորձած է, որ ճշմարիտ է։