Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԽԴ. ԳԱՅԼ ՈՐՍՈՐԴ ԵՒ ԱՂՈՒԵՍ
(10 G)

Ասի առակաց, թէ գայլ միվայրի պախրէն մի հետ էր արարեր, որ եղն յառաջեւն էրձգեալ եւ այնչափ վազեցուց, որ մնաց. եւ եբեր ձոր միձգեց. որ պատառէր. նա աղուես մի ծակէն դուրսվազեց եւ անկաւ ջուրն եւ զփրցլիքն թափեաց եւ եկնառ գայլն եւ ասէ հէվռած. եւ ասէ` քեռի, ահա եկաք եւբերաք. ասէ գայլն. ո՛վ մաշած, դու ո՞ւր էիր, երբ ես 'իդարէն դար կու փաղցնէին. ասէ աղուէսն. արիւնդզաչքդ ծածկեալ էր, որ յեղին սիրուն զիս չէիրտեսանել, թէ չէ տե՛ս, ինչ հալ եմ. որ այլ չափ ես այլվազեցի դարէ դար, որ այսպէս եմ քրտներ։