Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅՀԱ. ԼՈՒՍԻՆ ԵՒ ԱՐԵԳԱԿՆ
(G)

Լուսինն ասաց առ արեգակն, թէքո որդին եմ ես. ի՞նչ կլինի, որ մին հանդերձ կտրեսվասն իմ։ Պատասխանեաց արեգակն, թէ ո՞ր հասակի շորկտրեմ վասն քո, զի օր մի ոչ մնաս միոյ չափի: