Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ծայրագոյն պաշտօն յատկապէս տանուտէր, նախարար, դատաւոր, իշխան, սպարապետ, ասպետ հանդերձ խորհրդակցօք, դպրօք, ատենաբանիւք եւ ամենայն զօրագլխօք մի' ոք ստանայցէ, բայց ի սեպհական ազգէն հայոց, սեպհական ծնունդ հայաստանեաց մկրտեցեալ ի Քրիստոս աւանդութեամբ Սուրբ Եկեղեցւոյ հայաստանեաց: