Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի վերայ ամենայն կտեր ի վերայ շուրջ պարսպին շարեսցի պարիսպ բարձրութեամբ երկու կանգուն վասն ապահովութեան արանց տանն բնակողաց զի մի անկանիցին ի վայր: