Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխան որում աստիճանի որ իցէ եթէ ապստամբեսցի ընդ դէմ տանն եւ օրինացն Հայոց` ինքն համակցօք իւրօք մահու մեռցի, եւ որդիք նոցայ մի' մտցէ ոչ ոք պաշտօն իշխանութեան մինչեւ եօթն ցեղն սերնդոց: