Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք քահանայ ոչ դիցէ ձեռս իւր ի վերայ ո'չ ոք երիտասարդի եւ կուսի, եւ առն եւ կնոջ Օրհնելոյ առ ի ամուսնութիւն եթէ չիցէ ծուխ եկեղեցւոյ իւրոյ, եւ յատկապէս հրաման եպիսկոպոսի գաւառի իւրոյ եւ ընդունելութիւն իշխան յաշխարհին ամուսնացողաց: