Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք պաշտօնեայ որ ոք յիշխանի որ իցէ ո'չ կարէ խորտակել դրունս եւ մտանել տուն այլոց, եթէ արդարոց եւ եթէ մեղաւորաց եւ կալանաւոր առնել մեղաւորն, բայց եթէ դուռն բաց գտցէ կարող է մտանել ըմբռնել մեղաւորն ըստ հրամանի Տեառն իւրոյ: