Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնութիւն մարդոյ զոր ինչ պաշտօնի եւ կառավարութեան որ իցէ մինչեւ ցտեառք տանց եւ հասարակ ընտանեաց որ ոք ծախ վասն կարեաց անձանց, որ ոք հատուցում ռոճկաց ի սպասաւոր եւ աղախնեաց (բայց հարկից եւ մաքսից), զոր ինչ դրամ եթէ ոսկոյ եւ երծաթէ եւ պղնձէ եւ լոմանէ որ ի ձեռանէ իւրմէ հատուցանել պարտաւորեսցի վասն ծախելոյ ի վերայ հարկաւորութեան իւրոյ, եւ հատուցանելոյ գին գնեցելոյ իրաց վասն ծախի իւրոյ եւ ռոճկի որ ոք պաշտօնի եւ կամ սպասաւորի, ունի ազատութիւն հանել տասանորդս, մնացորդն միայն հատուցանել ում որ իցէ: