Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տուն ունի արձակութիւն ձգել ձիւնն տանն իւրոյ առ փողոց սահմանն տան իւրոյ, եւ նմանապէս յեղուլ ջուրն անձրեւաց: