Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոսկապատ սեղան բազմօղն հատուցանէ տարէն 1000 դահեկան երծաթ: