Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մարդիկ որք դրացի լինելով տանց կամին կազմել զտունս իւրեանց մինչեւ ցեօթն աստիճանս բարձրութեան, պարտ են տալ տեղի մի քայլ երկրէն իւրմէ առ հարաւ կոյս դրացւոյ վասն հեղելոց ջրոյ եւ այլն, եւ եթէ դրացին ո'չ կամի ի բարձրութենէ նորա տեսանել տուն իւր կարող լինիցի շարել պարիսպ այնքան բարձր որ ինքն կամեսցի առ ի արգելուլ տեսարանն բարձրաբերձ տանց: