Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զինուոր գիշերապահ եթէ ի ժամ պաշտման քնեսցի, պատժեսցի: