Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն դատաւորք փելոն մի սեաւ ձիք ի վերայ իւրեանց: