Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք զինուոր եւ զօրագլուխ եթէ սպանիցէ գերիս իւր անմեղ ի մէնջ սառն արեան մահու մեռանիցէ: