Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Երծաթապատ սեղանօք բազմողն հատուցանէ տարէն 100 դահեկան երծաթ: