Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իր ձեռագործ վաճառելոյ անցուցանելով ի աշխարհէ առ միւս աշխարհ, որում աշխարհ մտանէ հատուցանէ հարիւրին հինգ: