Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ննջեցեալ եթէ չիցէ նմայ ժառանգ եւ ազգական մինչեւ եօթն պորտն մերձաւոր, ստացուածքն նորայ գրեսցի ժառանգութիւն Տանն Աղքատաց Հայոց: