Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ բռնադատութեամբ լլկեսցի եւ խայտառակեսցի ամուսնացեալ կնոջ եւ դստերկոյս մահու մեռցի: