Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Երծաթապատ զգեստօք ձի հեծնողն տարէն տասն դահեկան: