Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնութիւն մարդոյ ծնեալ ի յերեսս երկրին Հայոց անօրէն, եւ եթէ ծնեալ ի տարր աշխարհ պանդխտացեալ ի Հայս, կարօղ է վարձու ստանալ երկիր եւ տուն եւ բնակութիւն ժամանակաւոր, ո'չ խոստանասցի նմայ գնել եւ ո'չ ժառանգութիւն եւ ո'չ արժանի վաճառելն նորայ, բայց ունենալով նմայ երկիր եւ տուն վարձու հատուցանելով վարձն բնակութեան տան իւրոյ առ տեառն տան, եւ հարկ եւ մաքս եւ հաս եւ այլն առ տանն Հայոց: