Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պաշտօն իշխանութեան մինչեւ հարիւրապետութեան բայց ի նախարարութեան, ի տանէն հայոց կարէ տալ ձեռամբ երիս տանուտէրաւ, հանդերձ միոյ գծագրաւ ըստ սահմանի Օրինաց: