Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում յաշխարհ, քաղաք եւ բերթօրեայք զի դաշնադրութեամբ ըմբռնեսցուք որում դաշին որ հաստատեալ իցէ պարտ է մեզ կալ եւ մնալ ի վերայ դաշանց անխախտելի: