Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ձեռագործ տարր յաշխարհէ առ որում Աշխարհ Հայոց մտանելով հարիւրին հինգ: