Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում զօրագլուխ եւ կամ զինուոր ի ժամանակի խաղաղութեան ընդդիմանայցէ Տեառն իւրոյ, իսկոյն անկցի ի ազատութենէ եւ իշխանութենէ մտցէ ի բանտ զի դատեսցի: