Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ ստութեամբ ձեռնադրէ այլոց անուամբ թուղթ` հրով կիզեսցի ձեռն ձեռնադրողին, եւ եթէ հրովարտակ, եւ կամ հրաման ինչ ի ժամանակի պատերազմի մահու մեռցի: