Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք այր եւ կամ կին յանդգնելով ո'չ մտցէ ի տունն այլոց առանց ընդունելութեան Տեառն տանն յայնմիկ: