Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պաշտօնատար պահել պարտ է ընդ իւր նամակ պաշտօնի իւրոյ հին եւ նոր առ ի վկայութիւն կրկին պաշտօնի հաստատել արժանաւորութիւնն իւր: