Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխան ի վերայ քաղաքաց ընդ երեսս բոլոր վիճակի իւրոյ ունիցի զօրութիւն իբրեւ նախարարութեան: