Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պատիժ ի վերայ քրէական մեղաւորաց կատարեսցի ի վերայ մեղաւորին, թէ մեղաւորն գուցէ տի հասակի իւրոյ աւելի քան թէ ութնեւտասն ամաց, եթէ պակաս, խրատելով արձակեսցի իբր մանուկ: