Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք այր ի որում կոչում կոչեցեալ իցէ, եւ ո'չ զէն եւ ո'չ կերակուր եւ ո'չ գանձ, եւ ո'չ անասուն եւ ոչինչ ելցէ ի բանակէ առանց թղթոյ հրամանի սպարապետին բանակին, զոր ինչ առանց հրամանի արգելցի ի շրջակայ պահակաց մինչ գտցի հրաման ելանելոյ: