Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք զի գողանասցէ ինչ արժանոյ իբր մի հարիւր դրամ երծաթոյ մահու մեռցի: