Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի' ոք եկեղեցականք համարձակիցէ մուծանել զինքն ընդ խորհուրդ կամ գործս իշխանութեան եւ կամ աշխարհականաց, բայց փոխանորդ էկլէզիաստիկաց ի տանուտէրութեան: