Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում ձեռի գտցի ստատիպ դրամ եթէ ոսկոյ եթէ երծաթոյ եւ կամ պղնձի եւ կապարի պարտ է նա' ցուցանել թէ յումեքէ ստացաւ եւ որում պատճառի եմուտ ի ձեռն իւր: