Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի' երբէք գերեսցի էգս ի բնութենէ մարդոյ ո'չ քրիստոնէի եւ ո'չ հեթանոսի գերի, եւ ամենայն ժամ եթէ ի ժամանակս պատերազմի եւ եթէ խաղաղութեան ամենայն էգ ի բնութենէ մարդոյ ազատ լիցի բայց ի մեղաց գործոց ձեռաց իւրոց: