Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն թուղթ ընդունելութեան երդման պաշտօնի եւ այլ, գրեցեալ լինի Օրինակօք որում բացատրի վասն բանին յայնմիկ, եւ թուղթն այն անցանէ մէջ դաֆտարին Տանն Հայոց եւ ի յապարանն դատաւորին, եւ ի ծածուկ խորհրդարանի նախարարին որում քաղաքի որ ձեռնադրեցաւ: