Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զինուոր ամուսնացեալ հատուցանէ կէս ռոճիկի իւրոյ կնոջ իւրոյ: