Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մարդ կարող է տնկել ծառ ի դաշտի պռուկն ճանապարհաց ի յերեսս յերկրի տէրունի, զամենայն զոր ինչ պտուղ եւ եկամուտ ելցէ ի ծառոց ստանայցէ տնկողն հատուցանելով տասանորդն ի Տունն Հայոց: