Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Նախշուն օթախ ունողն եւ ի նմայ բնակողն տարէն 5 դահեկան: