Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենեքեան եթէ վաճառական, եթէ զինուոր, եթէ արհեստաւոր հովիւ եւ հողագործ եւ զոր ինչ աստիճանի իշխան եւ որում արհեստի արհեստւոր, զոր ինչ որ գնեսցի հաւանելով բանին եւ գնին իրաց գնելոց, պարտ են գնող եւ վաճառողն ձեռս ընդ միմեանց տալով հաստատեսցեն առաջի դալալի առ ի վկայութիւն առք եւ ծախսն, եւ ամենայն զոր ինչ ձեռնատուութիւն միմեանց եղելոց վաճառողն վաճառեալ է եւ գնողն գնեալ կրկին յետս մի' դարձցի: