Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք ունի արձակութիւն հեղուլ առ փողոց ամենայն զոր ինչ աղտեղի ո'չ ի տանէ եւ ո'չ ի ասպարանէ, եւ ոչ ի բաղնսէ, զամենայն զոր ինչ աղտեղի պարտ է խոր թաղել ի սիրտ երկրի: