Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ձիթահանք թէ ձիթենոյ թէ կատվահատից եւ այլ զոր ինչ հատ որ կթի ձէթ, եւ ամենայն ձիթոց հատ հատուցանել տասանորդս: