Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ուստերս եւ դստերս հայոց ստանասցեն ժառանգութիւն նախնեաց իւրեանց, յետ քսան եւ մի ամաց հասակի իւրեանց: