Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ ծախիւք իւրովք, եւ կամ ժողովածու դրամօք կամեսցի սեղան եւ արասցէ հրաւիրում հանդիսի, նա' ինքն բազմեսցի ի գլուխ սեղանւոյն: