Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք կարէ քաղել փայտ ի անտառէ այլոց, բայց ի անտառէ իւրմէ գնեցեալ կամ ի Տանէն Հայոց նամակօք նմա տուեցեալ եւ կամ ինքն վասն իւր տնկեցեալ: